VÅR AMBITION

H2O Dykteknik har som ambition att följa tre punkter: Service, Innovation & Kunskap.

Service

Tilltänkta kunder som vi riktar oss till är kommuner i Skandinavien, men även privat ägda vatten anläggningar. Ambitionen är att tillsammans hitta den bästa lösningen till ert problem.
H2O Dykteknik hoppas på en långt och kontinuerligt samarbete för att få en så hög standard på anläggningarna som möjligt och i förlängningen uppfylla kraven på egentillsyn / kontroll satt av Livsmedelsverket.

Innovation

Vår personal jobbar kontinuerligt på att uppdatera och förbättra våra procedurer för att kunna erbjuda den bästa lösningen till våra kunder.

Kunskap

Med mångårig kunskap har vår dykpersonal löst både små och stora projekt.
H2O Dykteknik arbetar kontinuerligt att hålla vår personal uppdaterade med utbildning som ämnar vår sysselsättning och vårt behov på företaget och för att bli ännu bättre.

”Kunskap är den lättaste bördan att bära med sig genom livet”

”Tillsyn och underhåll” Ur Dricksvattenteknik 4 (Publikation U9 2011)

"Varje reservoar måste inspekteras regelbundet"
"Till att börja med bör det ske minst 2 gånger per år, men om inga förändringar kan noteras kan tiden mellan inspektionerna ökas.
Dock bör varje reservoar inspekteras minst 1 gång per år. Vid inspektionen bör följande noteras i ett protokoll som läggs till dokumentationen..."

Se PDF (på www.svensktvatten.se)

Vi har gjort en film som sammanfattar vad vi på H2O Dykteknik gör på jobbet.

 

Kontakt

H2O Dykteknik

Adress: Vårdkaseberg 28
43498 Kungsbacka
Tele: + 46 (0)707-755077
Epost: info@h2odykteknik.se

Om oss

H2O Dykteknik erbjuder ett enkelt sätt att lösa invändig inspektion, rengöring och montage arbeten av dricksvattenanläggningar ( vattentorn, grundvatten reservoarer och vattenverk ) under drift med minimal påverkan.

Nyhetsbrev

Facebook